In januari heeft de gemeente ingestemd om in samenwerking met omwonenden, verenigingen en ondernemers in de kustzone van Almere Haven een project te starten om gezamenlijk een plan op te stellen om het Kustzone gebied (buitendijks gebied vanaf de surfclub t/m de punt bij de jachthaven) verder te gaan ontwikkelen. Na het afblazen van het buitendijkse bouwproject in 2008 is er in het gebied niet gebeurd, er is zelfs achterstallig onderhoud. Marco Boone neemt als vertegenwoordiger vanuit de vereniging deel aan dit ‘participatieproject’.

 

Versterken van recreatie en sport in kustzone

In een eerder stadium is geïnventariseerd wat de kracht is van het gebied en wat de direct belanghebbenden (verenigingen en ondernemers in het gebied) het liefst zien gebeuren. Vanuit de surfvereniging is de nadrukkelijk wens uitgesproken om de volgende faciliteiten te verbeteren en/of aan te gaan leggen;

  • Een camping met camperplaatsen, trekkershutten en ruimte voor dagrecreatie
  • Vergroten van het surfstrand
  • Een strandpaviljoen met een terras en goede horecavoorzieningen
  • Structurele oplossing voor waterplanten en blauwalg

We zijn er als bestuur van overtuigd dat het toevoegen van bovenstaande kansen biedt voor verdere groei van de vereniging en dat de surfspot daarmee ook aantrekkelijker wordt.

Ook woningbouw in het gebied Kustzone

In de kustzone zullen zeker ook woningen gebouwd gaan worden. Er wordt nu gesproken over (minimaal) 240 woningen. Ook is er een idee om een hotel te bouwen in het gebied. In de afgelopen participatiebijeenkomst zijn er 3 scenario’s voorgesteld hoe het gebied eruit zou kunnen komen te zien en waar de huizen gebouwd zouden kunnen worden. De 3 scenario’s staan hieronder weergegeven. Nagenoeg iedereen heeft voorkeur voor scenario 3, waarbij de bebouwing zich concentreert bij de Jachthaven. Achter de surfclub is er vervolgens ruimte voor een camping en op het surfstrand is vooralsnog een horecagelegenheid voorzien. Daarnaast is in dit scenario ook meegenomen dat het surfstrand vergroot gaat worden (ongeveer tot de punt van het ‘schiereiland’). Klik hier voor de PDF Kustzone Almere Haven scenario’s. Als vereniging kunnen wij goed leven met de invulling van scenario 3.

3 scenarios kustzone almere haven

September 2017 beslissing ontwikkeling Kustzone Almere Haven

Na de zomervakantie volgt er nog een laatste participatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst gaan we het gekozen idee in iets meer detail uitwerken. De doelstelling van het projectteam is om het uitgewerkte plan in september 2017 in de gemeenteraad goedgekeurd te krijgen. De kans is groot dat bij een goedkeuring het gebied in delen ontwikkeld zal gaan worden. Ik acht de kans groot dat er aan de kant van de surfclub begonnen gaat worden.

Deel dit bericht
Share