Toelatingscriteria RTC Windsurfen Flevoland - Almere

Instroom

Het uitgangspunt voor toelating tot het RTC Windsurfen Flevoland – Almere is:

Iedereen met een NOC*NSF Belofte status of een realistische kans om binnen 12 maanden de prestatielimiet (*) voor een Belofte status te behalen.

Voor iedereen geldt sowieso dat er een intake gesprek plaats zal vinden, waarbij vooral het peilen van de intrinsieke motivatie een belangrijk onderdeel zal zijn.

  • Elke deelnemer van het RTC dient lid te zijn van windsurfvereniging Almere-Centraal of een andere bij het Watersportverbond aangesloten (windsurf)vereniging.
  • Elk talent dient een eigen W.A. en ziektekostenverzekering te hebben.
  • Elke deelnemer van het RTC draagt een deelnemers bijdrage af, dit staat los van de eventuele lidmaatschappen en secundaire trainingen van de Nederlandse Vereniging van Wedstrijdsurfers (NVW) en het Koninklijk Nederlands Watersportverbond (KNWV) Talentplan.

(*) De prestatielimieten voor een NOC*NSF Belofte en Talentstatus worden jaarlijks door het Watersportverbond vastgesteld in het Talentprofiel. De prestatiecriteria voor een NOC*NSF Belofte status komen ongeveer overeen met een top-50% prestatie op een Jeugd Wereldkampioenschap of top-3 op het Nederlands Kampioenschap in je eigen leeftijdscategorie.

 

Uitstroom

Onze wegen scheiden elkaar als je een punt zet achter je topsport ambities. Verhuizen naar (te ver) buiten de regio of als je 21 jaar bent geworden kunnen andere redenen zijn om uit het RTC te stromen.
In alle gevallen sluiten we je RTC periode af met een uitstroomgesprek.