Faciliteiten

Voor het ideale topsportprogramma zijn verschillende faciliteiten nodig. Hierbij zal het RTC de hulp inschakelen van Topsport Flevoland en Olympisch Netwerk Flevoland.

De meeste faciliteiten zullen in de loop van 2014 opgestart worden en in 2015 verder geoptimaliseerd worden. Er zal gezocht worden naar collectieve faciliteiten om de kosten beheersbaar te houden. Voor individiuele begeleiding kunnen de kosten voor rekening van het talent komen. Voor meer informatie moet u zich richten tot de talentbegeleider van het ONF.

De faciliteiten van de Sport Service Flevoland zijn te vinden op www.topsportflevoland.nl onder de kop Faciliteiten.
Faciliteiten waar talenten gebruik van kunnen maken zijn o.a.

  • Sportmedisch en mentale begeleiding
  • Onderwijs en Topsport en Loopbaanbegeleiding
  • Oogzorg
  • Sportbegeleiding
  • Krachttraining
  • Voedingsadvies
  • Doping en Topsport
  • Carrière coaching

Faciliteiten die het RTC biedt zijn o.a.

Het programma richt zich in prioriteit op het opleiden van windsurfers met een belofte status of windsurfers uit de top van het regionale circuit en reeds met regelmaat nationale selecties varen.
RTC traint in prioriteit windsurfers die varen in klassen die onderdeel zijn van het Watersportverbond Talentplan.
RTC zorgt voor begeleiding van regionale enthousiaste (aankomende) talenten en hun ouders door het organiseren van persoonlijke begeleiding en informatie.
RTC zorgt voor begeleiding van regionale enthousiaste trainers door het organiseren van clinics of persoonlijke begeleiding
RTC helpt om de breedtesport en schoolsport verder te ontwikkelen om de continuïteit van het RTC te waarborgen.
RTC is een uithangbord voor de watersport in Flevoland. Het RTC wordt ingezet ter promotie van de provincie Flevoland en gemeente Almere.