Organisatie RTC Windsurfen Flevoland - Almere

Het RTC Windsurfen Flevoland – Almere is een initiatief van Windsurfvereniging Almere Centraal in nauwe samenwerking met de gemeente Almere, de provincie Flevoland en het Watersportverbond. Het project wordt uitgevoerd door de windsurfvereniging en kent daarbij de volgende rollen en taken:

Verenigings Bestuur (bestuurders)
Uit het bestuur komt de projectcoördinator. De projectcoördinator waarborgt de informatie en communicatie die nodig is voor het slagen van het project.
Het Bestuur faciliteert en beoordeelt op basis van de informatie verstrekt door de projectcoördinator.
De projectcoördinator zal initiatieven ontplooien om de plannen te realiseren. Hij doet dit door contacten te onderhouden met de verenigingstrainers en de Talentcoach.

Communicatie rondom het RTC, ter promotie van watersport in Flevoland. In samenwerking met Sportservice Flevoland.

Talentcoaches

De Talentcoaches (TC) zijn de basis en de link tussen Nationaal Trainingscentrum (NTC), RTC en de vereniging. Door in ieder geval gezamenlijk op te trekken, agenda’s af te stemmen en delen van het kader. De Talentcoaches hebben geregeld contact met de staf van de Topzeilacademie om doorstroming van gesignaleerde talenten richting de Nationale Trainingsprogramma’s en binnen het Talentplan te waarborgen. De Talentcoaches zijn regelmatig aanwezig bij bijeenkomsten zoals het Coachplatform en Talentbijeenkomsten.

In de periode april t/m oktober worden er doordeweeks minimaal 2x per week trainingen georganiseerd op de middagen en avonden na schooltijd. Tijdens meerdere schoolvakanties worden meerdaagse trainingen georganiseerd in de regio. De Talentcoach maakt gebruik van een Talentvolgsysteem om talentvolle zeilers goed te kunnen volgen en overdragen naar het nationale trainingsprogramma.

Verenigingstrainer(s) en Talenten

Tijdens de verenigingstrainingen zal er gebruik worden gemaakt van de verenigingstrainer(s) die aangestuurd worden door de projectcoördinator. De projectcoördinator zal initiatieven ontplooien om de plannen te realiseren. Hij doet dit door contacten te onderhouden met de trainers en het uitwerken van schema’s, jaarplannen. Tevens zullen RTC talenten worden ingezet voor het verzorgen van clinics en verenigingstrainingen van beginnende lessers.

Rol van Sportservice Flevoland en Topsport Flevoland
Topsport Faciliteitenpakket: voor het ideale topsportprogramma zijn verschillende faciliteiten nodig. Hierbij zal het RTC de hulp inschakelen van Sportservice Flevoland, Topsport Flevoland, het Almere Kenniscentrum Talent (AKT) en het Watersportverbond.

De meeste faciliteiten zullen in de loop van 2014 opgestart worden en in 2015 verder geoptimaliseerd worden. Er zal gezocht worden naar collectieve faciliteiten om de kosten beheersbaar te houden. Voor idividiuele begeleiding kunnen de kosten voor rekening van het talent komen. Voor meer informatie moet u zich richten tot de talentbegeleider van het ONF.

Coördinatie en Voortgang: Olympisch Netwerk Flevoland bewaakt de voortgang van het RTC. Naast de begeleiding van de sporttalenten, heeft Olympisch Netwerk Flevoland circa 2 uur per maand beschikbaar aan coördinatie-uren voor voortganggesprekken met de trainer en talentcoach.